Gmina Szydłowo przystępuje do Spółdzielni Socjalnej

Uchwała Rady Gminy Szydłowo  z dnia 22 maj 2013 roku w sprawie przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka”.  Z tym dniem Gmina Szydłowo staje się członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka”.  Członkowie założyciele to również Województwo Wielkopolskie oraz Powiat Pilski.